Lucy Chapman

Bio

Interdyscyplinarna artystka i nauczycielka specjalizująca się w badaniu trudności w nauce. Ta dwoistość kształtuje jej praktykę artystyczną, w której bada napięcie między naukową obiektywnością a subiektywnie przeżywanym doświadczeniem. Jej prace opierają się na badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem neuronauki i modeli chorób, a jej praktyka artystyczna obejmuje grafikę, rysunek, rzeźbę, audio i film.

Aktywności

Wystawa Perspektywy Światła

Wystawa prac grupy międzynarodowych artystek, studentek kierunku Nauka i Sztuka na Londyńskim University of Arts: Central SaintMartins. Prezentowane prace skupiają się na różnych wizjach światła i różnych perspektywach z jakich można je postrzegać. Wystawa obejmuje instalacje, wideoarty, plakaty i sitodruki.

Twórczość

@luceprints