Shivani Mathur

Bio

Czy to, czego nie widać, jest silniejsze od tego, co widać? W swojej sztuce artystka eksploruje malutkie szczeliny, które przepuszczają światło – światło, które nas oślepia lub wskazuje drogę do powstania nowych paradygmatów. Nadaje również nowe życie wyrzuconym przedmiotom, od szkła i luster po skorupki jajek

Aktywności

Wystawa Perspektywy Światła

Wystawa prac grupy międzynarodowych artystek, studentek kierunku Nauka i Sztuka na Londyńskim University of Arts: Central SaintMartins. Prezentowane prace skupiają się na różnych wizjach światła i różnych perspektywach z jakich można je postrzegać. Wystawa obejmuje instalacje, wideoarty, plakaty i sitodruki.

Twórczość

@shivanisart