CYKL MAPPINGÓW SYLWII DYBICH

Cykl mappingów Sylwii Dybich „Niezrealizowana potrzeba“, który już po raz drugi zaprezentujemy na Festiwalu Światła, łączy wspólna myśl: rzeczywistość, która nas otacza, jest reaktywna do nas samych. W całej swojej twórczości, Sylwia Dybich porusza aktualne tematy z pogranicza psychologii ewolucyjnej i metafizyki. Jej celem jest ingerencja w dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości przez odbiorcę, inspirowanie go do eksplorowania swojej wewnętrznej prawdy i zmiany paradygmatów.

O artyście: Sylwia Dybich (L’art Agency)

SOB 21:45, 23:00