Niezrealizowana potrzeba – mapping na Wozowni / Sylwia Dybich

Cykl mappingów Sylwii Dybich „Niezrealizowana potrzeba“, który zaprezentujemy na Festiwalu Światła, łączy wspólna myśl: rzeczywistość, która nas otacza, jest reaktywna do nas samych. Z tą myślą, zaczepioną w podświadomości, artystka pragnie pozostawiać swoich odbiorców.

W całej swej twórczości, Sylwia Dybich porusza aktualne tematy z pogranicza psychologii ewolucyjnej i metafizyki. Jej celem jest ingerencja w dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości przez odbiorcę, inspirowanie go do eksplorowania swojej wewnętrznej prawdy i zmiany paradygmatów.

SO: od godziny 21